1. Anasayfa
 2. Web3

Sıfır Bilgi İspatları: Dijital Gizlilik ve Güvenliğin Geleceği

Sıfır Bilgi İspatları: Dijital Gizlilik ve Güvenliğin Geleceği
Sıfır Bilgi İspatları
0

Sıfır Bilgi İspatları

Dijital dünyada gizliliği ve güvenliği korumak, günümüzün en önemli meselelerinden biridir. Özellikle kişisel verilerin sık sık ihlal edildiği bir dönemde, insanlar gizliliklerini koruma arayışındadır. İşte bu noktada, “Sıfır Bilgi İspatları” devreye giriyor ve dijital dünyada gizliliği ve güvenliği başka bir seviyeye taşıyor.

🔍 Sıfır Bilgi İspatları Nedir?

Sıfır bilgi ispatı, bir ifadenin doğruluğunu ifadeyi ortaya çıkarmadan ispat etmenin bir yoludur. İspat edilmeye çalışan taraf “kanıtlayıcı” iken, “doğrulayıcı” ise ifadenin doğruluğunu teyit etmekten sorumludur.

Sıfır bilgi ispatları ilk olarak 1985 yılında “Etkileşimli İspat Sistemlerinin Bilgi Karmaşıklığı” adlı bir makalede ortaya çıktı. Bu makale, günümüzde yaygın olarak kullanılan sıfır bilgi ispatlarının tanımını sunar:

Bir sıfır bilgi protokolü, bir tarafın (kanıtlayıcı) bu belirli ifadenin doğru olduğunu başka bir tarafa (doğrulayıcı) ifadenin doğru olduğuna dair olan tek bilgi dışında hiçbir bilgi ortaya koymadan ispat edebildiği bir yöntemdir.

Sıfır bilgi ispatları yıllar içinde gelişti ve şu anda birçok gerçek dünya uygulamasında kullanılıyor.

🤔 Sıfır Bilgi İspatları Neden Gereklidir?

Sıfır bilgi ispatları, uygulamalı şifreleme alanında bir çığır açtı çünkü bireylerin bilgilerinin güvenliğini artırma vaat ediyorlar. Bir iddiayı (örneğin, “Ben X ülkesinin vatandaşıyım”) başka bir tarafa (örneğin, bir hizmet sağlayıcı) kanıtlamak istediğinizi düşünün. Bu iddiayı desteklemek için ulusal bir pasaport veya sürücü belgesi gibi “kanıtlar” sunmanız gerekir.

Ancak bu yaklaşımın sorunları vardır, özellikle gizlilik eksikliği. Üçüncü taraf hizmetlerle paylaşılan Kişisel Tanımlanabilir Bilgiler (PII), hacklara karşı savunmasız merkezi veritabanlarında saklanır. Kimlik hırsızlığı ciddi bir sorun haline geldiğinde, hassas bilgileri paylaşmanın daha fazla gizliliği koruyan yollarını arayan çağrılar yapılmaktadır.

Sıfır bilgi ispatları, iddiaların doğruluğunu ispatlamak için bilgiyi ifşa etme ihtiyacını ortadan kaldırarak bu sorunu çözer. Sıfır bilgi protokolü, ifadesinin doğruluğunu kanıtlamak için ifadeyi (bir “tanık” olarak adlandırılır) giriş olarak kullanır ve onun doğruluğunu kanıtlamanın güçlü bir ispatını sunar. Önceki örneğimize geri dönersek, vatandaşlık iddianızı kanıtlamak için ihtiyacınız olan tek kanıt sıfır bilgi ispatıdır. Doğrulayıcının yapması gereken tek şey, kanıtın belirli özelliklerinin doğru olup olmadığını kontrol etmek ve temeldeki ifadenin de doğru olduğuna ikna olmaktır.

🔧 Sıfır Bilgi İspatları Nasıl Çalışır?

Sıfır bilgi ispatı, doğru olduğu iddia edilen bir ifadenin içeriğini paylaşmadan doğruluğunu ispat etmenize olanak tanır. Bu mümkün olmasının nedeni, sıfır bilgi protokollerinin bazı verileri giriş olarak alıp çıktı olarak “doğru” veya “yanlış” döndüren algoritmaları kullanmalarıdır.

Bir sıfır bilgi protokolü şu kriterlere uymalıdır:

 • Tamamlama: Giriş geçerliyse, sıfır bilgi protokolü her zaman “doğru” döner. Bu nedenle, temel ifade doğruysa ve kanıtlayıcı ve doğrulayıcı dürüst davranırsa, ispat kabul edilebilir.
 • Sağlamlık: Giriş geçersizse, sıfır bilgi protokolünün yanlış dönmesini kandırmak teorik olarak imkansızdır. Bu nedenle, yalancı bir kanıtlayıcı dürüst bir doğrulayıcıyı yanlış olan bir ifadenin doğru olduğuna inanmaya kandıramaz (çok küçük bir olasılık marjı dışında).
 • Sıfır Bilgi: Doğrulayıcı ifade hakkında “sıfır bilgi” alır, yani ifade hakkındaki orijinal girişi (ifadenin içeriğini) kanıttan türetmekten kaçınırlar. Bu gereklilik ayrıca doğrulayıcının kanıttan temel ifadeyi (ifadenin içeriğini) türetmesini de önler.

Temel olarak, bir sıfır bilgi ispatı, tanık, meydan okuma ve yanıt olmak üzere üç öğeden oluşur.

 • Tanık: Sıfır bilgi ispatı ile tanığın gizli bir bilgiyi kanıtlamak istediğini düşünün. Gizli bilgi, ispatın tanığıdır ve tanığın bilgiye sahip olduğunu varsayan bir dizi soruyu sadece bilgiye sahip olan bir tarafın cevaplayabileceği bir soru seti oluşturur. Bu nedenle kanıtlayıcı, bir soru seçerek başlar, cevabı hesaplar ve doğrulayıcıya gönderir.
 • Meydan Okuma: Doğrulayıcı başka bir soruyu rastgele seçer ve kanıtlayıcıdan bunu cevaplamasını ister.
 • Yanıt: Kanıtlayıcı soruyu kabul eder, cevabı hesaplar ve doğrulayıcıya geri gönderir. Kanıtlayıcının yanıtı, doğrulayıcının esasen tanığa sahip olduğunu kontrol etmesine izin verir. Kanıtlayıcının bilgiye bilinçsizce tahmin yapmadığını ve doğru cevapları rastgele tahmin ederek elde etmediğinden emin olmak için daha fazla soru seçer. Bu etkileşimi birçok kez tekrarlayarak, kanıtlayıcının tanığa sahip olduğu bilgisini sahtekarca tahmin etme olasılığı belirgin bir şekilde azalana kadar doğrulayıcı tatmin olur.

Yukarıdakiler, “etkileşimli sıfır bilgi ispatının” yapısını açıklar. İlk sıfır bilgi protokollerinin, ifadenin geçerliliğini kanıtlamak için kanıtlayıcılar ve doğrulayıcılar arasında gidip gelmeyi gerektiren etkileşimli bir ispat kullanması olayıyla iyi bir şekilde açıklanır.

🔗 Etkileşimli Olmayan Sıfır Bilgi İspatları

Devrim niteliğinde olsalar da, etkileşimli ispatlar, iki tarafın sürekli olarak mevcut ve tekrarlayan bir şekilde etkileşime girmesini gerektirdiği için sınırlı bir kullanışlılık sunar. Bir doğrulayıcı, kanıtlayıcının dürüstlüğünden ikna olsa bile, ispat bağımsız doğrulama için kullanılamaz (yeni bir ispat oluşturmak için kanıtlayıcı ve doğrulayıcı arasında yeni bir mesaj kümesi gerektirir).

Bu sorunu çözmek için, Manuel Blum, Paul Feldman ve Silvio Micali, etkileşimli olmayan sıfır bilgi ispatlarını önerdiler. Burada kanıtlayıcı ve doğrulayıcının paylaştığı bir anahtara sahiptir. Bu, kullanıcının bilgiyi (yani tanığı) ifşa etmeden bilgiye sahip olduğunu kanıtlamasına olanak tanır.

Etkileşimli olmayan ispatlar, katılımcılar arasında (kanıtlayıcı ve doğrulayıcı) yalnızca bir iletişim turu gerektirdiği için daha verimli hale getirilir. Dahası, bir ispat oluşturulduğunda, herkes (paylaşılan anahtara ve doğrulama algoritmasına erişimi olanlar) tarafından doğrulanabilir.

Etkileşimli olmayan ispatlar, sıfır bilgi teknolojisinin gelişmesini hızlandırdı ve günümüzde kullanılan ispat sistemlerinin gelişimini teşvik etti. Aşağıda bu ispat türlerini tartışıyoruz:

🌐 Sıfır Bilgi İspatlarının Türleri

ZK-SNARK’lar

ZK-SNARK, Sıfır Bilgi Kapsamlı Etkileşimsiz Bilgi İspatının kısaltmasıdır. ZK-SNARK protokolünün aşağıdaki özelliklere sahip olduğu dikkate değerdir:

 • Sıfır Bilgi: Bir doğrulayıcı, ifade hakkında başka hiçbir bilgi sahibi olmadan ifadenin bütünlüğünü doğrulayabilir. Doğrulayıcının ifade hakkında sahip olduğu tek bilgi, ifadenin doğru veya yanlış olduğudur.
 • Öz: Sıfır bilgi ispatı, tanığın kendisinden daha küçük olan ve hızlı bir şekilde doğrulanabilen bir ispatı üretebilen bir ispatı ifade eder.
 • Etkileşimsiz: İspat sadece bir kez etkileşime girildiği için “etkileşimsiz”dir; yani birden fazla iletişim turu gerektirmeyen etkileşimli ispatların aksine.
 • Argüman: İspat, “sağlamlık” gereksinimini karşılar, bu nedenle hile yapmak son derece olası değildir.
 • Bilgi: Sıfır bilgi ispatı, gizli bilgiye (tanık) erişim olmadan ispat oluşturulamaz. Tanık olmayan bir kanıt üretebilmek, özellikle bir tanık olmayan kişi için neredeyse veya imkansızdır.

Yukarıda bahsedilen “paylaşılan anahtar,” kanıtlayıcı ve doğrulayıcının ispatı oluşturmak ve doğrulamak için kullanmayı kabul ettiği genel parametreleri ifade eder. Genel parametreleri üretmek için kullanılan rastgelelik (rastgelelik), dürüst olmayan bir kanıtlayıcıya geçerse yanlış ispatlar oluşturabilir.

Çoklu taraf hesaplamada ve özel özelliğin korunmasında özellikle kullanışlıdır. Blockchain teknolojisi gibi pek çok alanda gizlilik ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmuştur.

Sıfır Bilgi İspatlarının Kullanım Alanları

Sıfır bilgi ispatları, birçok uygulama alanında potansiyel olarak büyük etkilere sahiptir. İşte bazı örnekler:

 • Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi: Sıfır bilgi ispatları, kripto para işlemlerini doğrulamak ve anonim hale getirmek için kullanılır. Örneğin, Zcash, sıfır bilgi ispatlarını temel alan bir kripto paradır ve işlemleri gizlemek için bu teknolojiyi kullanır.
 • Kişisel Gizlilik: Sıfır bilgi ispatları, kişisel verilerin gizliliğini koruma amacıyla kullanılabilir. Bir kişi, yaşı veya ikametgahını kanıtlamak istediğinde, sıfır bilgi ispatları bu bilgileri ifşa etmeden kanıtlayabilir.
 • Sağlık İspatları: Sağlık sektöründe, hastaların sağlık durumlarını doğrulamak için sıfır bilgi ispatları kullanılabilir. Örneğin, bir hasta HIV pozitif olup olmadığını ispatlamak istediğinde, bu teknoloji sayesinde bu bilgi gizli kalırken doğrulanabilir.
 • Kimlik Doğrulama: Sıfır bilgi ispatları, kimlik doğrulama süreçlerini daha güvenli ve gizli hale getirebilir. Bir birey, kimliğini kanıtlamak istediğinde, gizliliğini koruyabilir ve yalnızca kimlik doğrulayıcısına gerekli bilgileri verir.

Sıfır Bilgi İspatlarının Sınırlamaları

Sıfır bilgi ispatlarının büyük potansiyeli olmasına rağmen, bazı sınırlamaları vardır:

 • Bilgi Erişimi: İspat oluşturmak için bir tanığın gizli bilgiye erişimine ihtiyaç vardır. Bu, bazı kullanım durumlarında uygulanabilirliği sınırlar.
 • Hesaplama Gücü: Bazı sıfır bilgi ispatları, karmaşık hesaplama gücü gerektirebilir, bu da kaynak kısıtlamaları nedeniyle uygulamalarını sınırlayabilir.
 • Anahtar Yönetimi: Güvenilir anahtar yönetimi ve güvence gereklidir. Paylaşılan anahtarın güvende olduğundan ve doğru bir şekilde kullanıldığından emin olmak için güçlü güvenlik önlemleri gereklidir.

👁️ Sonuç Olarak

Sıfır bilgi ispatları, dijital dünyada gizliliği ve güvenliği güçlendiren güçlü bir araçtır. Kişisel verilerin korunması ve gizliliğin sağlanması konusunda büyük bir öneme sahiptir. Farklı uygulama alanlarında kullanılabilirler ve kripto paralar, sağlık, kimlik doğrulama ve daha fazlası gibi birçok alanda potansiyel etkilere sahiptirler.

Ancak, bu teknolojinin sınırlamaları ve güvenlik zorlukları vardır, bu nedenle dikkatle uygulanmalıdır. Sıfır bilgi ispatları, daha fazla insanın kişisel gizliliğini koruma ve güvenliklerini artırma konusundaki çabalarına katkıda bulunan önemli bir dijital araç olarak yoluna devam etmektedir.

Sağlanan bilgiler ticaret tavsiyesi değildir. Kripto RADAR, bu sayfada verilen bilgilere dayanarak yapılan yatırımlardan sorumlu değildir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, bağımsız bir araştırma ve nitelikli bir profesyonele danışmanızı ehemmiyetle tavsiye ederiz.

  Solidity ACADEMY TR, Solidity programlama Dili Eğitimleri

  Yazarın Profili

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir