Varlık Sınıfı

2 hafta önce

Varlık Sınıfı

Bir varlık sınıfı, benzer özellikler sergileyen ve aynı kanun ve düzenlemelere tabi olan bir yatırım grubudur. Varlık sınıfları bu nedenle piyasada genellikle birbirine benzer şekilde davranan araçlardan oluşur.