Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kuru Üzerinde Etkiye Sahip Olan Faktörler
0

Herhangi bir devletin kullandığı yerel para biriminin dünyadaki diğer devletlerin kullandığı para birimleri ile kıyaslandığındaki sahip olduğu değeri gösteren katsayı olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de Esnek piyasa döviz kuru, sabit kur sistemi ve denetimli kur sistemi şeklinde üç adet döviz kuru sistemi yer almaktadır. Merkez Bankası’nın etkisinin olmadığı, kurun serbest seyrinde hareket ettiği esnek piyasa döviz kurunun aksine, sabit kur sisteminde Merkez Bankası kurun dengede kurabilmesi için bu sisteme etkide bulunmaktadır. Denetimli kur sisteminde ise, Merkez Bankası’nın döviz kurundaki harekete egemen olma adına hareket ettiği bir döviz kuru sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Döviz Kurunun Anlamı

Döviz kurunun tanımı incelendiğinde; bir devletin para biriminin farklı bir devletin kullandığı para birimi ile kıyaslandığındaki değerinin katsayısı olduğu görülmektedir. Devletler arası alım satımda en yoğun şekilde tercih edilen döviz aracılığı ile gerçekleştirilecek olan işlemlerde alım ve satım kuru olarak iki opsiyon yer almaktadır.

Döviz Kuru Türleri  

İlk bahsedeceğimiz tür, nominal kur, yabancı para birimlerinin, ülke içinde kullanılan par birimi ile kıyaslandığında ortaya çıkan bir döviz kuru türüdür. İkincisi ise nominal kur ile doğrudan bir ilişkiye sahip olan reel kurdur. Nominal kurun yaşadığı enflasyon oranı anlamında düzenlenmesi ile birlikte bu tür döviz kuru ortaya çıkmaktadır. Reel kur arttığı takdirde USD/TL incelemesinde TL değer kaybetme durumunda kalmaktadır. Bir diğeri ise yabancı bir birimin diğer bir yabancı birim cinsinden değerine verilen addır. Bir diğer deyiş ile elinizdeki mevcut dolar ile Euro almayı talep ettiğinizde çapraz kur söz konusu olmaktadır. Son döviz kuru çeşidi ise efektif kur olarak isimlendirilmiştir. İki yabancı para biriminin ortalamasının hesabı ile karşımıza çıkmaktadır. Örmek vermek gerekirse, işlem gerçekleştireceğiniz yabancı para birimleri dolar ve Euro ise, bu iki yabancı para biriminin değerleri kesin olarak bilinmelidir.

Paritenin Tanımı

Bu kavram ise iki farklı para biriminin birbirlerine kıyaslandığında sahip oldukları değeri ifade etmektedir. Parite çiftleri kavramı ise; iki yabancı para biriminin uluslararası platformda onay aldığı simgeleri içermektedir. Bu anlamda örnek vermek gerekirse yine Euro ve ABD dolarını hesaba katarsak bu iki yana-bancı para biriminin parite çifti EUR/USD olarak simgelenmiştir.

Döviz Kuru Üzerinde Etkiye Sahip Olan Faktörler

Döviz kurunun değişiminde oldukça önemli etkiye sahip olan birkaç faktör yer almaktadır. Bunlardan ilki, ödemeler dengesi olarak literatüre geçmiştir. Bu kavram ise bir devletin ekonomik anlamdaki tuttuğu kayda verilen addır. Ödemelerde görülen bazı dengesiz unsurlar aktif döviz kuru stratejilerine yansıtılarak yok edilebilmektedir. Döviz kurlarının değişimi ise arz ve talep arasındaki mevcut dengeyi de yenide yapılandırmaktadır. Arz ve talepler üzerindeki mevcut farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde hatırı sayılır bir etki anlamına gelmektedir. Bir diğer önemli etki unsuru ise ülkenin mevcut gelir seviyesidir. Bir ülkenin gelir seviyesi diğer ülkelerden yüksek olduğunda her döviz kurunun ithalatında da paralel bir yükselme meydana gelmektedir. Buna karşın arz değişmemektedir ama kur yükselmeye devam etmektedir böylece ülkenin kullandığı para biriminin git gide değer kaybetmesi j-durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Gelir düzeyi yükselen insanların talepleri artarak farklılaşacağı için bu ülke daha çok ithal ürüne bağlı hale gelecek ve bu durumda denge kurunu büyük ölçüde değiştirerek mevcut döviz talebinin artmasına neden olacaktır. Bir ülkedeki enflasyon oranı da bu olayı doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle ürettiği ürün yurt dışı ile kıyaslandığından daha yüksek fiyatlı olacak ve ithal ürünlere talep artacağı için ülkenin kullanılan para birimi değer kaybetmeye başlayacaktır.

Sağlanan bilgiler ticaret tavsiyesi değildir. Kripto RADAR, bu sayfada verilen bilgilere dayanarak yapılan yatırımlardan sorumlu değildir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, bağımsız bir araştırma ve nitelikli bir profesyonele danışmanızı ehemmiyetle tavsiye ederiz.

    Kripto RADAR, Güncel kripto para haberleri ve analizleri portalı.

    Yazarın Profili

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir