1. Anasayfa
 2. Ekonomi

Banka Dışı Finansal Aracılık Küresel İzleme Raporu 2020

Banka Dışı Finansal Aracılık Küresel İzleme Raporu 2020
Banka Dışı Finansal Aracılık Küresel İzleme Raporu 2020
0

COVID-19 pandemi şoku, banka dışı finansal aracılık sektöründeki gelişmelerin finansal istikrar perspektifinden izlenmesinin önemini vurgulamaktadır.

Banka Dışı Mali Aracılık 2020 Küresel İzleme Raporu, küresel GSYİH’nın %80’ini oluşturan 29 yargı bölgesini kapsayan, banka dışı finansal aracılıktaki (NBFI) küresel eğilimleri ve riskleri değerlendirmek için yıllık FSB izleme uygulamasının sonuçlarını sunar. Yıllık izleme çalışması, özellikle NBFI’nin banka benzeri finansal istikrar riskleri ve/veya düzenleyici arbitraj oluşturabilecek bölümlerine odaklanmaktadır.

Bu raporun çoğunluğu 2019 sonu verilerine dayanmakta ve bu nedenle COVID pandemisinden önceye dayanmaktadır, ancak burada açıklanan eğilimler, Mart ayındaki piyasa çalkantısı sırasında ortaya çıkan arka planın ve bazı güvenlik açıklarının anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. COVID-19 şokunun genel olarak NBFI sektörü ve özel olarak para piyasası fonları (MMF’ler) üzerindeki etkisi iki vaka çalışmasında analiz edilmektedir. Buna ek olarak, FSB’nin Mart ayındaki piyasa çalkantısına ilişkin bütünsel incelemesinde, Mart ayındaki piyasa çalkantısı ve bunun politika sonuçları hakkında kapsamlı bir tartışma sunulmaktadır.

Temel olarak emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve diğer finansal aracılardan (OFI’ler)1 oluşan NBFI sektörü, 2019 da dahil olmak üzere son on yılda bankacılık sektöründen daha hızlı büyümüştür (bkz. Bölüm 1). NBFI sektörünün finansal varlıkları, 2008’de %42’den 2019’da küresel finansal sistemin yaklaşık yarısını oluşturan 2019’da 200,2 trilyon dolara ulaştı.

NBFI’nin büyümesinin itici güçleri arasında, hedge fonları, MMF’ler ve diğer yatırım fonları (OIF’ler) gibi toplu yatırım araçlarının (CIV’ler) genişlemesi vardı. Bu çeşitli varlık yelpazesinin varlıkları, 2013 ve 2019 arasında yıllık ortalama %11 oranında büyüyerek NBFI sektörünün %31’ini oluşturdu ve hem büyük ölçüde girişleri hem de değerleme kazançlarını yansıttı.

Bankalar ve OFI’ler arasındaki bağlantıların modeli 2008 mali krizinden bu yana değişti (bkz. Bölüm 2). Değişen bağlantılara bir örnek, özellikle Amerika’da bir fon kaynağı olarak repo işlemlerinin artan kullanımıdır. 2019 sonunda, OFI’ler ters repo işlemleri yoluyla finansal sisteme net nakit sağlayıcılarıydı ve bir süredir öyleydi. Diğer bir örnek, özellikle uluslararası sermaye akışları için merkez görevi gören yetki alanlarında OFI’lerin sınır ötesi bağlantılarıdır. Toplamda, OFI’lerin sınır ötesi bağlantıları bankalarınkinden daha büyüktür ve bu tür bağlantıların en büyük kısmı yatırım fonlarında görülmektedir.

NBFI’nin banka benzeri finansal istikrar riskleri oluşturabilecek ve/veya düzenleyici arbitrajı içerebilecek kısımları, faaliyete dayalı bir “ekonomik fonksiyon” (EF) risk değerlendirmesini yansıtan “dar NBFI ölçüsü” ile ölçülür ( Bölüm 3)’e bakınız. Bu değerlendirme, politika önlemlerinin ve/veya risk yönetimi araçlarının kullanılmadığı varsayımını yansıtan (yani, hafifletici bir temelde) yaklaşımında tutucudur.

NBFI’nin bu dar ölçüsü, 2013-18 yıllık ortalama %7,1 büyüme oranından daha hızlı bir şekilde 2019’da %11,1 artarak 57,1 trilyon $’a ulaştı. 2019 sonu itibariyle toplam küresel finansal varlıkların %14,2’sini temsil etmektedir.

Dar ölçü aşağıdaki unsurları içerir:

 • Temel olarak sabit gelirli fonlar, karma fonlar ve MMF’lerden oluşan bir CIV alt kümesi, likidite ve vade dönüşümü ile uğraşır ve bu nedenle onları çalıştırmaya duyarlı hale getiren özelliklere sahiptir. Bu tür CIV’ler, dar önlemin EF1’i içinde sınıflandırılır ve 2013 ile 2019 arasında yıllık ortalama %9,2 oranında büyürken, 2019’da %13,5’lik bir büyüme oranıyla dar önlemin paylarını %72,9’a yükseltmiştir.
 • Tipik olarak kısa vadeli fonlamaya (EF2) bağlı olan kredi karşılığı, 2019’da %6,1 artarak dar önlemin %6,8’ini temsil etti. EF2 içinde en yaygın olarak sınıflandırılan kuruluş türü olan finans şirketleri, bir miktar yüksek kaldıraç derecesine sahipti, ancak çoğu yetki alanında orta vade dönüşümüne sahiptir.
 • Kısa vadeli fonlamaya (EF3) bağlı piyasa faaliyetlerinin aracılığı, 2019’da %5,4 artarak dar önlemin %8,2’sini temsil etti. Bankacılık gruplarında ihtiyatlı bir şekilde konsolide edilmeyen broker-bayiler, en büyük EF3 varlık türünü oluşturur. Bu komisyoncu-bayilerin kaldıracı 2019’da mütevazi bir artış gösterdi, ancak toplamda 2008 mali krizine giden süreçte görülen seviyelerin altında kaldı.
 • Finansal ürünlerin sigortası veya garantileri (EF4) 2019’da %16,6 büyüdü, ancak yine de dar ölçünün %1’inden daha azını temsil ediyor. Kredi sigortacıları en yaygın EF4 varlık türü olmaya devam ederken, kredi türevlerine dahil olan yatırım fonlarının varlıkları son yıllarda artmış ve 2019’da EF4 varlıklarının en büyük payını oluşturmuştur.
 • Menkul kıymetleştirmeye dayalı kredi aracılığı (EF5), CLO’ları içeren SFV’lerin varlıklarındaki artışlar, Çinli tröst şirketlerinin varlıklarındaki düşüşü dengelediği için 2019’da %2,5 arttı. EF5 şimdi dar önlemin %8,4’ünü oluşturuyor. SFV’lerin varlıkları, 2017’den bu yana büyüme trendini sürdürdü, ancak 2008 öncesi seviyelerinin altında kaldı.
 • Mart 2020’de, kilit fonlama piyasaları akut stres yaşarken ve likidite talebi arttıkça, dar ölçü içindeki bazı CIV’lerde büyük çıkışlar yaşandı. Bazı hükümet dışı MMF’lerin itfalarında bir artış oldu. Bazı sabit gelirli fonlar da, özellikle günlük itfa teklifleri sunan ve daha az likit varlıklara yatırım yapanlar olmak üzere, büyük itfalar gördü. COVID-19 vaka çalışması için 2020’nin ikinci çeyreğine kadar toplanan ek üç aylık verilere dayanarak, sabit getirili fonların kredi aracılığı ile vade ve likidite dönüşümü genel olarak 2020’nin ilk çeyreğinde azaldı, ardından resmi sektörün ardından ikinci çeyrekte tekrar arttı destek önlemleri.

Banka Dışı Finansal Aracılık Küresel İzleme Raporu 2020

Rapordaki veri kümeleri, FSB’nin normal hüküm ve koşullarına uygun olarak herkesin kullanımına açıktır.

OFI’ler, merkez bankaları, bankalar, kamu mali kurumları, sigorta şirketleri, emeklilik fonları veya mali yardımcı kuruluşlar olmayan tüm mali aracıları içerir. Bunlar ağırlıklı olarak yatırım fonlarını, tutsak finansal kurumları ve borç verenleri, merkezi karşı tarafları, komisyoncu-bayileri, finans şirketlerini, tröst şirketlerini ve yapılandırılmış finans araçlarını içerir.

Sağlanan bilgiler ticaret tavsiyesi değildir. Kripto RADAR, bu sayfada verilen bilgilere dayanarak yapılan yatırımlardan sorumlu değildir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, bağımsız bir araştırma ve nitelikli bir profesyonele danışmanızı ehemmiyetle tavsiye ederiz.

  Ekonomi HABER. Kripto RADAR, Ekonomi Haberleri.

  Yazarın Profili

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir